XU MIAMI

Wednesday, 7 January 2015

Muốn đi thì đi đi, rồi tính tiếp...

Thực sự muốn rút hết số tiền lương còm cỏi của tháng, đi ra khỏi nơi này, rồi tính tiếp!
Không hiểu sao, rất muốn mua một cái đầm trắng, mà lại không mua. Không hiểu sao, có rất nhiều chuyện muốn làm, có nhiều nơi muốn đến, có những lúc muốn đi, mà ... không đủ tiền :)

------

Khi Xu viết những dòng chữ trên, thực sự không nghĩ đến chuyến đi vừa rồi. Đã gần như quên mất, vì nó gần quá và cũng vì nghĩ đến những nơi xa xôi hơn, hiện thực hơn.
Và bây giờ, hàng ngày đến văn phòng với phần lớn thời gian hoàn toàn mất tập trung, mải miết nghĩ về chuyến đi đã để lại ấn tượng quá sâu đậm. Mỗi ngày đều chỉ muốn về nhà thật sớm, khi về khuya yên ả và tĩnh lặng mới lại bắt đầu ngồi gõ lại những con chữ, nhớ lại rõ mồn một những gì đã xảy ra
Nhớ khôn xiết
Nhớ những con phố
Nhớ hàng quán
Nhớ những nơi đã đi qua
Nhớ những người và người đó

Xu đi và viết blog, nhiều lời nhiều chữ, nhiều xúc cảm, là trang nhật ký mở...không thèm ai xem, không ai thèm đọc :))

No comments:

Post a Comment