XU MIAMI

Wednesday, 7 January 2015

[他不爱我 - Anh ấy không yêu tôi]

" 我爱他 只爱他
好像只能爱到这里了
我累了 太累了
我终于把执着弄丢了
总以为在他的心中 也很在乎我
在他心深处我是特别的
所以我总相信有一天他会说爱我
我想我错了”
"Tôi yêu anh ấy, chỉ mình anh ấy
Nhưng dường như tôi chỉ có thể yêu đến đây thôi
Tôi đã mệt, rất mệt rồi
Cuối cùng tôi đã từ bỏ sự cố chấp của bản thân.
Vì luôn cho rằng trong tim anh ấy có quan tâm tôi
Và nơi tận cùng trái tim anh ấy, tôi thật đặc biệt
Tôi vẫn tin sẽ có một ngày anh ấy nói yêu tôi
Nhưng tôi nghĩ mình sai rồi.”
[他不爱我 - Anh ấy không yêu tôi]

No comments:

Post a Comment