XU MIAMI

Sunday, 1 June 2014

Thơ cóc ngẫu hứng, í ơ trời mưa tinh sương


Trời mưa!
Trời mưa! 
Con ếch lạc bầy
Con gà không ngủ
Con rùa lạnh run
Ai còn mông lung
Lộp độp lâm râm
Thấm lòng cô quạnh 

----------

Mưa bay lâm râm
Cây trâm có trái 
Con gái chửa thỏa lòng 
Con trai đà có vợ 

(oo)

No comments:

Post a Comment