XU MIAMI

Thursday, 12 June 2014

Mưa mù lòa, tôi đang sống hay c...hờ...hết


Bầu trời trưa của người bên ấy, mưa có mù lòa không?
Bầu trời trưa của tôi bên đây mờ sương giăng giăng
Mưa bụi phủ, nhòe nhoẹt những lớp cửa kính công nghiệp,
nhưng làm nổi rõ những mảng tường rêu, làm cho khu nhà chung cư cũ hiện ra sừng sững và kiên cường
Thứ gì nổi bật hiên ngang,
đã bị xóa nhòa
Thứ gì lẩn khuất tủi phận
đã trơ trơ lộ mặt
Tôi đã nghĩ, trong bụi mưa mù mịt đó
Điều gì mới là thật
Điều chi là giả dối
Lòng người không chỉ sâu,
mà còn khúc khuỷu
Tôi đứng trong mông lung mà người tạo ra cho tôi
Như bong bóng xà phòng bao trùm lấy cả người tôi,
nhẹ thở là bung vỡ
Bầu trời đêm của người bên ấy,
có như bầu trời đêm của tôi bên này
Bóng đêm tự bao giờ đã không còn đáng sợ nữa
Chẳng nơi đâu đen tối như cõi lòng của con người,
...hay chăng?
Tôi đang nhắm mắt,
...hay từ lâu tôi đã mù lòa rồi?
Tôi đang sống,
...hay tôi đang c...hờ...hết vậy?

(oo)

No comments:

Post a Comment