XU MIAMI

Sunday, 25 May 2014

Hoa dại, trăng khuyết và đất đỏ"Hoa dại, trăng khuyết và đất đỏ"
Câu hát ấy, bỗng xoáy vào cõi lòng lạc lối
nghe đời tư dại
thả một mảnh hồn bơ vơ
                                  ... rơ...i
                                              ! đánh
oạch


mãi đến giờ, vẫn chưa ai bận lòng nhặt lên

(oo)
Thứ 3, 10h - 12h                                            

No comments:

Post a Comment