XU MIAMI

Saturday, 12 April 2014

Thức-thời làm thơ

Lòng sâu
Đầu nông cạn
Vương vấn triền miên

--------

Trí não ngu mê
Tâm hồn đần độn
Mượn cớ ân tình
Không dứt sầu si

--------

Nhặt một mảnh tình ai bỏ lại
Nhặt rồi lại buông
Một mảnh tình không khớp
Muốn giữ mà phải đành buông

No comments:

Post a Comment