XU MIAMI

Friday, 4 April 2014

Thì thầm Thơ thẩn, tẩn mẩn một niềm yêu


Ôi, nhẹ như tơ vương 
Quện vào nỗi nhớ
Ôi, nặng như một giọt
rót tràn tình em

---

Đêm sâu
Tiếng lòng ai bật cười khúc khích
Ướt đẫm vành tai

---

Ơ hay, một trái tim nát
Trên từng kẻ hở vết thương,
độn đầy nỗi nhớ

---

Ô kia, cái sự nhiễu nhương
Ô kìa, cái mà phẩm giá 
Trong nồi tả pí lù 

---

Chớp mắt một cái. Chợp mắt một thanh xuân

No comments:

Post a Comment