XU MIAMI

Saturday, 26 April 2014

Những cơn mưa đi qua thương nhớ


Đó là những cơn mưa đi qua thương nhớ
của những ngày
em
không anh
ngày hôm qua

Đó là những cơn mưa ngày nắng
gọi mùa hè
tí tách
rì rào
như giọt tình em
thấm sâu vào lòng đất

Đó là những cơn mưa ào ào rồi chợt dứt
như giọt lòng nào
e thẹn buồn rơi
vì nỗi nhớ mông lung
và, xa xôi diệu vợi

(oo)

No comments:

Post a Comment