XU MIAMI

Saturday, 15 March 2014

"Mỹ nhân vô lệ" đã rơi nước mắt rồi

"Mong chúng ta thực sự chỉ là ngưởi tuyết
Chúng ta sẽ không già đi
Không chết đi
Khi mặt trời lên
Chúng ta sẽ cùng nhau tan đi
Và cùng nhau đợi đến mùa đông năm sau
Lại trở thành người tuyết
Mãi tới vĩnh viễn"


No comments:

Post a Comment