XU MIAMI

Tuesday, 18 March 2014

Lẻ vì sao mà có những ai đó sống một cuộc đời như một "tác phẩm nghệ thuật"

Một con người sinh ra có lẻ chỉ bắt đầu là những đường nét, cuộc đời được lập trình để "tô" đầy dần cho đến khi một đời người đã "tắt nắng", hòa vào cát bụi và bị đẩy trôi vào dòng chảy của thời gian. Bạn sẽ để cho người khác phủ đầy lên người bạn những "phục sức" của kinh nghiệm, thói quen, định kiến hay chính bạn sẽ tự đi tìm cát, hoa, gió, nước, những vùng đất mới, những điều xa lạ, thử thách và khó khăn, rẽ gió lướt biển, sàn lọc và thận trọng lấp đầy những mảng trống trong cuộc đời mình. Lẻ vì sao mà có những ai đó sống một cuộc đời như một "tác phẩm nghệ thuật"

No comments:

Post a Comment