XU MIAMI

Monday, 24 February 2014

Contessa Wafer - Possibly the Worlds Most Beautiful Stiletto


The glamour high heel Contessa Wafer was created by British designer jewelry Christopher Michael Shellis, the founder of Borgezie. The stilettos are shaped out of precious metals like platinum, gold and silver as well as studded with diamonds. Contessa Wafer comes with a 1000 year guarantee and the patented feature of total sole replacement. So, you can passed down to several generations by the eternity pair of sandal from the House of Borgeize. 

Claiming to be his greatest creation as well as his hardest challenge, the designer of stilettos took over two years to make them with his own hands. Christopher also states, “During a designers or artist life, there usually comes a moment in time when you stand back and realize that you may have just created your finest work so far.”


Each Contessa has taken exactly 18 months of sheer and intense development, calling upon all the skills, craftsmanship and resources that Borgezie has accumulated over the years of design and manufacturing experience.

Christopher shared that during challenging creations, he had ever embarked upon and had been near to impossible achieve. But the great wonder and beauty things has been accomplished and emerged from the impossible. This becomes philosophy, "the impossible made possible" 


Finally, what has emerged from sheer determination that a dream should turn into a reality, so the costly existence prices: 

Platinum £79,500, $130,420, Euro 95,630
18ct White Gold £60,000, $93,500, Euro 71,300
Solid sterling silver £6,950, $11,400, Euro 8,350
=======================

Đôi giày cao gót quyến rũ và đầy mê hoặc này được sáng tạo bởi nhà thiết kế trang sức người Anh Christopher Michael Shellis, nhà sáng lập của Borgezie . Đôi giày cao gót được tạo dáng từ các kim loại quý như bạch kim, vàng và bạc cùng với những viên kim cương được đính lên. Contessa Wafer được bảo hành 1000 năm cùng với tính năng bảo hành cả cho những chi tiết được thay thế. Vì vậy, bạn có thể truyền lại cho nhiều thế hệ bởi tính vĩnh cửu của đôi sandal đến từ the House of Borgeize. 

Được tự xưng là sáng tạo lớn nhất cùng như là thử thách khó khăn nhất của mình, nhà thiết kế của Confessa Wafer đã dành hơn hai năm để thực hiện đôi giày này với chính đôi bàn tay của ông. Trích lời Christopher rằng, "Trong cuộc sống của một nhà thiết kế hoặc một nghệ sĩ, thường có những thời điểm mà khi chợt dừng lại và nhận ra rằng có thể họ vừa tạo ra một tác phẩm tuyệt vời nhất của họ từ trước cho đến lúc đó"


Mỗi đôi Contessa được thực hiện đúng 18 tháng trau chuốt dữ dội và tuyệt đối, đòi hỏi tất cả các kỹ năng, nghề thủ công và nguồn lực mà Borgezie đã tích lũy được trong suốt nhiều năm thiết kế và kinh nghiễm sản xuất. 

Christopher đã chia sẻ rằng trong suốt quá trình thử thách sáng tạo, ông đã dấn thân vào và tưởng chừng đã không thể đạt được. Nhưng những điều kỳ diệu và tuyệt vời đã đạt được và hiện ra từ những điều vốn không thể. Trở thành triết lý, "bất khả thi trở nên khả thi". Cuối cùng, những gì đã hiện lên từ quyết tâm tuyệt đối làm cho giấc mơ biến thành sự thật, thì sự tồn tại đắt giá là: 

Bạch kim £ 79.500, $130.420, Euro 95.630 
18ct Vàng trắng £ 60.000, $93.500, 71.300 Euro 
Bạc rắn £ 6,950, $11,400, Euro 8350


No comments:

Post a Comment