XU MIAMI

Thursday, 20 February 2014

A head contain sadness - Cái đầu chứa nỗi buồn


Cái đầu chứa nỗi buồn
Những "sợi buồn luồn sợi nhớ"
Những mảng kí ức
Những mảnh hồn nhiên
Những nỗi buồn không tên khó nói


Cái đầu chứa nỗi buồn
Trên cái đầu mọc lên bao nhiêu là tóc
Là những rối, những bời, những bế tắc, tầng tầng lớp lớp bện vào nhau
Là những sợi yêu, sợi dài, sợi ngắn, tung tóe vào nhau, thành ngày, thành tháng
Là thớ tóc này cuộn vào những thớ tóc kia, giấu nỗi hờn, nổi giận, nỗi nhớ, nỗi thương


Cái đầu chứa nỗi buồn
Chất đầy những kỷ vật
Chất đầy những kỷ niệm
Xếp lên những hộp nhỏ đựng lầm lỗi
Xếp lên những hộp nhỏ đựng tổn thương
Vậy mà, người ta luôn mở những tổn thương ra xem trước
Vậy mà, người ta luôn mở những lầm lỗi ra xem tiếp theo
Người ta để cho bụi đóng dày lên những kỷ vật
Người ta để cho nhện giăng tơ chằng chịt lên những kỷ niệm


Cái đầu chứa nỗi buồn
Nỗi buồn ở đó
Tổn thương cũng ở đó
Lầm lỗi, đau thương cũng ở đó
Kỷ vật cũng dồn vào đó
Kỷ niệm cũng quăng vào đó
Mà sao, người ta lại yêu nhau bằng cái con tim
Con tim đã quá bận rộn để đưa máu lên cái đầu
Sao còn bắt nó phải yêu
Sao còn bắt nó phải nhớ
Sao còn bắt nó ngoảnh mặt làm ngơ cái đầu
Cái đầu chứa nỗi buồn
Sao cái đầu không tự mà yêu, mà nhớ, mà hờn, mà hận luôn đi


Cái đầu chứa nỗi buồn
Cái đầu chỉ chứa
Cái đầu không đau.

(oo)
No comments:

Post a Comment