XU MIAMI

Friday, 17 January 2014

Scary Beautiful - back-to-front come the walk-future"Leanie van der Vyver’s frustration with the insatiable expectations of modern life motivates her to create. She is driven by bold, provocative themes that are relevant to everyday people.

Van der Vyver always wanted to be a fashion designer because of the powerful way this medium communicates. However, her moral dilemma with the industry's disregard for people, along with her hate of sewing, prompted her to take a different approach."

"Sự thất vọng của Leanie van der Vyver với sự kỳ vọng vô độ của cuộc sống hiện đại thúc đẩy sự sáng tạo của cô. Cô săn đuổi liều lĩnh và khiêu khích các chủ đề liên quan đến cuộc sống của con người.

Leanie van der Vyver luôn muốn trở thành một nhà thiết kế thời trang vì sự truyền đạt một cách quyền lực của phương tiện này. Tuy nhiên, về bản chất đạo đức, cô tiến thoái lưỡng nan đối với sự coi thường của ngành công nghiệp này dành cho người dân, cùng với cô rất ghét may vá, dẫn dắt cô đến với một cách tiếp cận khác" - Dịch từ nguồn. 

 

In my approach to fashion ,not rarely my consciousness was confused as Alexander McQueen's Armadilo shoes Spring 2010 or crystallization water dress by Iris Van Herpen But Scary Beautiful shoes of Leanie van der Vyver give me more belief differently. Suddenly I believe in a new evolution of human . 

Trong sự tiếp cận của tôi đối với niềm đam mê thời trang, hiển nhiên không ít lần sự nhận thức của tôi bị xáo trộn như Armadilo shoes của Alexander Spring 2010 hay Crystallization Water Dress của Iris Van Herpen nhưng Scary Beautiful shoes của Leanie van der Vyver lại khiến tôi có nhiều niềm tin khác. Bất giác tôi tin vào một sự tiến hóa mới của con người. Mỗi con người như đang tìm kiếm một sự tiến hóa mới, riêng lẻ, và khác biệt, nhưng tin rằng đó không phải là thời đại của những thế kỷ mà các quốc gia bắt đầu điên dại khám giá trái đất, thúc đẩy sự phát triển công nghiệp mạnh mẽ để giờ đây nhận thức được sự chinh phục trái đất đó giờ đây lại là sự tiêu hủy mầm sống của nhân loài. Để giờ đây, sự phí phạm lại giống như bản năng ý thức, như một thói quen, khó mà dứt bỏ. Vì lẽ này, tôi nghĩ, mình có thể phần nào hiểu được sự tiến thoái lưỡng nan của Leanie van der Vyver nói về sự coi thường của ngành công nghiệp thời trang đối với người dân hay chăng? Perhaps, frowning, grimace, to bizarre, weird is the first feeling when watching the short video above, the process of moving back-to-front in from the wrong principle of common of girl wearing Scary Beautiful shoes. Leanie van der Vyver's Scary Beautiful shoes evoke a question about a notion of fashion, perfection and beauty, and wondering even if is this the point we start creating shaping monsters or Alien. 

Có lẻ, cái nhăn mặt nhíu mày khó hiểu, rồi e dè trước sự kỳ dị, quái gở là những cảm giác đầu tiên khi xem đoạn video ngắn trên, quay lại quá trình chuyển động trong tư thế hoàn toàn trái nguyên tắc thông thường của cô gái mang đôi giày scary beautiful. Scary beautiful của Leanie van der Vyver gợi lên câu hỏi về khái niệm thời trang, sự hoàn hảo và vẻ đẹp, đồng thời chúng ta cũng tự hỏi rằng, liệu đây là gợi ý để sáng tạo nên hình tượng quái vật hay Alien. 

   

In her graduation work at the Gerrit Rietveld Academie in Amsterdam (is a University of Applied Sciences for Fine Arts and Design), she made a critical design piece following the same rules that the fashion industry abides by. This is true when Van der Vyver had completely destroyed the usual rules of the fashion industry popular, reaching out which people still known as Haute Couture and right on the brink of madness in fashion.The result, entiled Scary Beautiful, is an investigation into what lies beyond perfection. The result was a convincing pair of high heels that sees aesthetics and ecgonomics merge into an awkward choreagraphy. The only way to walk wearing this shoe is with bent knees and a shrugged posture.

Trong bài tốt nghiệp của mình tại Gerrit Rietveld Academie, Amsterdam ( trường đại học khoa học ứng dụng Mỹ thuật và Thiết kế), cô thể hiện sự chỉ trích đối với những thiết kế chỉ bám theo những quy tắc tương tự mà ngành công nghiệp thời trang luôn tuân thủ. Điều này đúng khi mà Van der Vyver đã đã phá hủy hoàn toàn các nguyên tắc thông thường của ngành công nghiệp thời trang thông dụng, vươn tới cái mà mọi người vẫn gọi là Haute Couture và ở ngay trên cái bờ vực sự rồ điên của thời trang. Kết quả là, Scary Beautiful, là một cuộc thử nghiệm vào những gì nằm ngoài sự hoàn hảo, một đôi giày cao gót [dù tạm gọi là giày như thế] mà ở đó thẩm mỹ và nhân trắc hợp nhất thành một vũ đạo ngượng ngịu. Cách duy nhất để đi trên đôi giày này là uốn cong đầu gối với một tư thế nhún vai. 


"It is human nature to want to be more than what we are, and from the beginning of time we have gone to extreme measures to express on the outside how we desire to be perceived. On the surface, we are physically turning into ideal dream version of ourselves. Being born a certain way is no longer a life sentence. We can choose exactly who we want to be" - The thesis's introdution of Leanie van der Vyver

"Về bản chất con người muốn được nhiều hơn những gì chúng ta đang có, và từ lúc bắt đầu chúng ta đã cực kỳ muốn thể hiện ra bên ngoài rằng chúng ta mong muốn được lĩnh hội như thế nào. Về căn bản, chúng ta thực chất có thể trở thành phiên bản trong mơ lý tưởng của mình. Được sinh ra một cách nào đó không còn là một án chung thân. Chúng ta có thể lựa chọn một cách xác định dạng người mà chúng ta muốn" - trích lời giới thiệu luận án của Leanie van der vyver

We sometimes very difficult to distinguish something weird or unique,until it just brings something really meaningful for us. For me, because Leanie van der Vyver has to be part of her dissatisfaction with the common fashion industry, I hope a lot more about fashion objects will be created by her.

Đôi khi chúng ta rất khó để phân biệt một điều gì đó là quái gở hay độc đáo, chỉ khi nó mang đến điều gì thực sự có ý nghĩa với chính chúng ta. Với tôi, vì Leanie van der Vyver đã thể hiện phần nào sự bất mãn của cô đối với ngành công nghiệp thời trang đơn thuần, tôi hi vọng rất nhiều hơn về những sản phẩm thời trang sẽ được sáng tạo bởi cô. Besides Scary Beautiful, Leanie van der Vyver (during a artist residence in Jngdezhen, China) were also made a tea set where the form was based on her favourite design object: The Voortrekker Monument in Pretoria, South Africa. The Jury of the Gerrit Rietveld Academie in Amsterdam, applauds the way Leanie succeeds in translating political consciousness into form and is considered to be a meaningful future designer. 

Bên cạnh Scary Beautiful, Leanie van der Vyver ( cùng với nghệ sĩ cư trú tại Cảnh Đức Trấn, Trung Quốc) cũng đã thực hiện một bộ ấm trà mà ở hình thức dựa trên đối tượng thiết kế yêu thích của cô: đài tưởng niệm Voortrekker tại Pretoria, Nam Phi. Ban giám khảo của Gerrit Rietveld Academie tại Amsterdam, hoan nghênh cái cách mà Leanie truyền đạt thành công ý thức chính trị sang hình thể và nhìn nhận cô là một nhà thiết kế có ý nghĩa trong tương lai.


The others innovative products such as: 

* Trek is a mobile light source that can adapt to serve it's environment through a system of button- screws that shapes the power-cord. The flattened side enabling it to transform from ceiling to floor to table lamp, functioning as either a primary or secondary light source. Ideal for a studio workspace or small apartment.Trek là một nguồn sáng lưu động có thể thích ứng với môi trường phục vụ của nó thông quá các nút vít rồi tạo nên đường dẫn điện. Phía mặt phẳng cho phéo di chuyển nó từ trần nhà xuống sàn đến thành đèn bàn, hoạt động như một nguồn sáng chính hoặc phụ. Lý tưởng cho một không gian làm việc hoặc căn hộ nhỏ. 

* The details more at Leanie van der VyverNo comments:

Post a Comment