XU MIAMI

Monday, 13 January 2014

Ethik - "compassion is Fashion" - a humane choice. Thời trang cảm ơn Ethik

Ethik, a men no-leather  shoes fashion brand  in the south India city of Bangalore, has given consumers a choice cruelty free  fashion style. Ethik is run by two founders Piyush Lunia 27 year olds and Pankaj Khabiya 26 year olds. 

As a fashion lover, I'm really not able to recognize the attractive power of fashion items made by leather and fur. But if you like me, following the information from peta site as commandments in Bible in order to stop desires of mind, you will conceive what does Ethik  bring, more than praying everyday. 

Ethik store

This's real to say, a grain of sand can not make a desert, a drop of water can not form an ocean. But no one wanna keep a grainy forever in his eyes, as well as foster an evil in heart. Clients come to Ethik are not only buying a product, but also belief, life can be saved by their choices“I came here because I believe in a non-violent approach to life,” said Vivek S.K, a customer from Chennai city.

I feel business is very difficult, no business man don't want earn as much profit as possible to achieve wealth. “It was difficult because whatever non-leather products we came across were not of good quality. A few people tried to trick us, trying to sell leather products as non-leather,” Khabiya said. I don't know later than one year operation, does Ethik earn enough profit yet, but I think before starting this business, at least two Ethik's founders were a man of wealth, "wealth charity". I don't know, does Ethik earn enough profit yet, but I think if peta site still activities, the free cruelty brand like Ethik,will earn no "profit". 
Photo: Our Recent AD in Jain magazine of Navkar Group !!!

Ethik going regional only to add more and more people to this Cause :)


A place where they not only buy, but also save a life 


Khabiya believes that leather products are also not spiritually a wise style option: "When an animal is killed and is in pain, it sweats and all the anxiety-enzimes along with sweat accumulate on the skin"  I don't think actively like him, it's just not sweat in pain, it's also hatred for cruelty and ignorance of man. So, gentlemen and ladies, wear it and carry it, like a luxury raiment and adornments: the curse. 

Once I heard one fashion lover said: it's unfortunate if the fur coats are no longer wore, leather shoes are no longer carried any more, then fashion would be not fashion at all Indeed. But it's unjust if human are really dressed up the rabbit fur, mink fur, leopard skin, tiger skin goes on the heels ivory, rhino horn; and the animal are bare skeleton was covered artificial leather and fur, mechanical movement in the museum. 

Finally,from Ethik I hope  that there will be more solutions for this kind of humane fashion across the country around the world. Fashion thanks you, Ethik. 
Piyush Lunia and Pankaj Khabiya at their flagship store "Ethik" at the Church Street located in the south-Indian city of Bangalore on December 21, 2013. The store promotes and sells leather-free shoes. (Venus Upadhayaya/Epoch Times)

=======================================

Ethik, một nhãn hiệu thời trang giày nam không làm từ da tại thành phố Bangalore, Nam Ấn Độ, đã đem đến cho người tiêu dùng một lựa chọn nhân đạo trong thời trang. Ethik được điều hành bởi hai nhà đồng sáng lập là Piyush Lunia 27 tuổi và Pankaj Khabiya 26 tuổi. 

Là một người yêu thích thời trang, tôi thật sự không thể không công nhận quyền lực hấp dẫn của những sản phẩm làm bằng da và lông thú. Nhưng nếu bạn cũng như tôi, theo dõi những thông tin được cung cấp từ trang PETA như những điều răn trong kinh thánh để ngăn mình bớt bị cám dỗ bởi những dục vọng của con người, bạn sẽ cảm thấy điều mà Ethik đang làm, còn hơn cả việc bạn hằng ngày cầu nguyện. Ethik store

Đúng là một hạt cát không tạo nên một sa mạc, một giọt nước không thể tạo thành một đại dương. Nhưng không ai muốn giữ mãi một hạt sạn trong mắt của mình, cũng như nuôi dưỡng một điều ác trong trái tim. Khách hàng đến với Ethik không phải chỉ để mua một sản phẩm mà còn vì một niềm tin rằng  lựa chọn của họ có thể góp một hạt cát cho sa mạc, cứu được một sinh mạng. "Tôi đến đây vì tôi tin vào một giải pháp nhân đạo trong cuộc sống" - từ Vivek S.K, một khách hàng của Ethik đến từ thành phố Chennai. 


Tôi cảm thấy kinh doanh rất khó, trong kinh doanh ai mà không muốn kiếm lời làm giàu. “Rất khó tìm bởi vì bất cứ sản phẩm không làm từ da nào mà chúng tôi thấy đều không đủ chất lượng. Một số người tìm cách lừa chúng tôi, cố bán những đôi giày da mà lại bảo là không phải từ da,” Khabiya nói. Không biết sau hơn 1 năm hoạt động, Ethik đã đủ lời chưa, nhưng tôi nghĩ trước khi khởi nghiệp, ít nhất hai nhà sáng lập của Ethik đã giàu sẵn rồi, rất giàu, họ thực sự "giàu lòng nhân ái". Không biết họ đã kiếm được lời chưa nhưng tôi thấy, nếu như trang peta vẫn còn hoạt động, thì có lẻ những thương hiệu nhân đạo như Ethik không kiếm được "lời" đâu. 
Photo: Our Recent AD in Jain magazine of Navkar Group !!!

Ethik going regional only to add more and more people to this Cause :)


Khabiya tin rằng những sản phẩm từ da cũng không phải là một lựa chọn thời trang có lý trí: “Khi một con vật bị giết và đang trong đau đớn, nó đổ mồ hôi và tất cả những chất gây lo lắng cùng với mồ hôi sẽ tích tụ vào trong da của nó". Tôi thì không suy nghĩ tích cực như anh ấy, không phải chỉ là mồ hôi tiết ra từ những đau đớn mà con vật phải trải qua, mà còn lại sự thù hận của nó đối với sự tàn ác, mê muội của con người. Vậy thì, các quý ông và những quý bà, mặc nó đi và mang nó đi, như một loại phục sức đắt giá: sự nguyền rủa. 

Tôi đã từng nghe một người nói rằng: thật đáng tiếc nếu như các chiếc áo lông thú không còn được mặc, những đôi giày da không còn được mang nữa, lúc ấy thời trang sẽ chẳng còn là thời trang nữa. Đúng vậy. Nhưng thật oan nghiệt lắm nếu như con người thì khoác lên mình những bộ lông thỏ, lông chồn, da beo, da hổ đi trên những đôi giày gót ngà voi, sừng tê giác còn những con thú thì là những bộ xương trơ được đắp bằng da và lông nhân tạo, cử động bằng máy móc trong viện bảo tàng. 

Cuối cùng, từ Ethik tôi hy vọng trên khắp các quốc gia càng có nhiều giải pháp hơn cho loại hình thời trang nhân đạo này. Thời trang cảm ơn Ethik. 
Piyush Lunia and Pankaj Khabiya at their flagship store "Ethik" at the Church Street located in the south-Indian city of Bangalore on December 21, 2013. The store promotes and sells leather-free shoes. (Venus Upadhayaya/Epoch Times)(oo)

No comments:

Post a Comment