XU MIAMI

Friday, 27 December 2013

Shoot me, Print me, Tuck me, Fold me and then Shoot me Again
Austrian artist Aldo Tolino’s human portraits are the outcome of a multi-step creative loop which goes along the lines of: shooting a portrait, printing it on paper, then creasing it, tucking it and folding it until a brand new facial expression is created before shooting the printed-portrait-turned-sculpture for the final result. During this process, the more you rearrange the shape of the triangle grid on the surface of the printed-portraits, the more facial expressions you generate. Every time Tolino photographs the geometrically folded three-dimensional sculptural-object, a new portrait of the same person is created. The result is a series of photographs that masterfully portray ''crumbled faces'’ that serve to open a dialogue between portraiture and sculpture.

Aldo Tolino is currently working on a book project entitled ‘’interferenz’’ which takes a closer look at topics such as paper, folding, image, object, sculpture, texture and recursion. His never-ending loop between image and sculptural objects can also be viewed on his official website.website

--------

Các tác phẩm của nghệ sĩ người Áo Aldo Tolino là kết quả của một quá trình sáng tạo lặp đi lặp lại các bước: chụp một bức chân dung, in ra giấy, tạo nếp, xếp góc, gấp, tách , cắt, rọc, may chần lưới. ...cho đến khi hình dạng mới  biểu hiện trên khuôn mặt được tạo ra trước khi chụp lại bức chân dung được in- xoay chuyển tác phẩm điêu khắc cho đến kết quả cuối cùng. Trong suốt quá trình, càng tạo hình với lưới tam giác trên bề mặt bức chân dung, thì càng tạo ra nhiều biểu cảm. Mỗi lần Tolino chụp lại đối tượng điêu khắc hình học 3D này, mỗi bức chân dung mới của một người được tạo ra. Kết quả là một loạt các bức ảnh miêu tả dữ dội "khuôn mặt vỡ" đã mở ra một cuộc đối thoại giữa khắc họa chân dung và điêu khắc.

Aldo Tolino hiện đang làm việc trên một dự án cuốn sách mang tên'' interferenz'' mà phải tạo một sự quan sát gần hơn với các chủ đề như giấy, gấp, hình ảnh, đối tượng, bức tượng, kết cấu và đệ quy. Vòng lặp không bao giờ kết thúc của Tolino giữa hình ảnh và các đối tượng điêu khắc có thể được xem trên trang web chính thức của anh.


Nguồn

No comments:

Post a Comment