XU MIAMI

Sunday, 29 December 2013

Paper is magic - That's right? Li Hongbo


Li Hongbo - 李洪波
[Vietnamese below]

"Born in 1974 at Jilin Province, China, Li Hongbo lives and works in Beijing. He graduated in 1996 from the Fine Arts Department of Jilin Normal University with a bachelor’s degree. Then he went to the Central Academy of Fine Arts in Beijing and in 2001,  obtained MFA (Master of Fine Art) from the Folk Art Department in 2001 and from the Experimental Art Department in 2010. 

Li Hongbo’s works have entered such prestigious collection as the Sydney based White Rabbit collection and the UBS collection for Americas. The artist’s works have been shown by institutions notably afore mentioned White Rabbit Gallery in Sydney (2010-11) and in Beijing at the Found Museum in solo (2011) and group shows (2010) and Sishang Art Museum (2010)." - info. from the web 

Li Hongbo are able to match the realistic three-dimensional sculptures from papers. He makes by gluing thousands of sheets of paper into a large block and sculpted them. He also leave rough edges on some of his paper cutouts, to make it look like a sculpture that has been chiseled from marble or plaster. But when we pull and twist the pieces, revealing the honeycomb-shaped paper within. 

Li Hongbo
His portfolio is comprised of a collection of artworks which employ the traditional techniques of the chinese children's toy known as 'paper gourd' in which elaborate shapes are formed from a stack of interconnected papar sheets.When watching the sculptures 3D paper of Li Hongbo, I thought " W? Paper is a magic". They look like plaster sculptures use for fine art students, then look like plastic sculpture, but the true they have made from a kind of technique fold paper honeycumb-shape. I knew China have many many handmade products from paper, such as paper cutting, paper pop-up, origami china and others different sculptures. I knew Chinese invented paper, but, creative from paper seem no limit with them. 

I really want to interact with Li Hongbo's artworks.

“This visual impact had me realize that an alternative possibility existed in the language of paper texture and form: from concrete to abstract; from physical to the intangible; from standardization to liberation; or vice versa. The continuity of paper has thus become a key element in the language expression here; its gathering and dispersing, ups and downs, twists and turns have presented to us a set of unpredictable images.”
- Li HongboTo help you approach to art of Li Hongbo, here is Li Hongbo's page at Artsy - a website would will bring the world's art to anyone connect internet. Increasingly had a lot of resource for collecting, education, introduce and sponsor for art & artists over the world. I willingly to link them to my social media as I got much from them on my gather knowledge road. 

So, enjoy Li Hongbo's artwork and Artsy if you are art lover!

-------------------------------------------

Sinh năm 1974 tại tỉnh Cát Lâm, Trung Quốc, Li Hongbo sống và làm việc tại Bắc Kinh. Anh tốt nghiệp vào năm 1996 từ Bộ Mỹ thuật của Đại học Cát Lâm bình thường với bằng cử nhân, sau đó đi đến Học viện Trung ương Mỹ thuật ở Bắc Kinh và nhận được bằng thạc sĩ (Master of Fine Art) của khoa Nghệ Thuật Dân Gian năm 2001 và từ Cục Nghệ Thuật Thử Nghiệm vào năm 2010.

Li Hongbo có thể thực hóa tác phẩm điêu khắc 3D từ giấy. Anh ấy xếp dán các tờ giấy lại với nhau thành một khối lớn và điêu khắc chúng. Anh còn làm cho các bề mặt có được sự thô ráp, để làm cho nó trông giống như một tác phẩm đã được đục từ đá cẩm thạch hay thạch cao. Nhưng khi chúng ta kéo và xoắn các tác phẩm, lại để lộ ra hình dáng tổ ong giấy bên trong chúng. Danh mục đầu tư của anh ấy là bộ sưu tập các tác phẩm nghệ thuật có sử dụng các kỹ thuật truyền thống từ đồ chơi của trẻ em Trung Quốc, được biết đến là "giấy bầu" [ở Việt Nam, gọi là đèn lồng giấy tổ ong, hầu như chỉ sử dụng trong trang trí đám cưới kiểu truyền thống] trong đó các hình dáng phức tạp được hình thành từ một chồng các tờ giấy xếp lên nhau. 

Khi xem những tác phẩm của Li Hongbo, tôi đã nghĩ giấy là phép thuật . Trông như những tượng thạch cao, sau đó lại giống như chất dẻo, xem những hình ảnh chi tiết thì là những kết cấu đan nối với nhau từ giấy. Tôi đã biết Trung Quốc có rất nhiều sản phẩm thủ công được làm từ giấy, quen thuộc nhất là tranh cắt giấy )paper cutiing), pop-up art, origami, và các thể loại "điêu khắc" giấy khác nhau. Người Trung Quốc đã phát minh ra giấy, và thực sự là sáng tạo từ giấy không hề có giới hạn đối với họ. 

Tôi thực sự muốn được tự mình tận tay tương tác với tác phẩm của Li Hongbo."Tác động trực quan này đã cho tôi nhận ra rằng một khả năng thay đổi tồn tại trong ngôn ngữ kết cấu và hình thức của giấy: từ cụ thể để trừu tượng, từ vật lý đến phi vật thể; từ tiêu chuẩn đến sự giải thoát, hoặc ngược lại. Do đó sự liên tục của giấy đã trở thành một yếu tố quan trọng trong sự biểu hiện ngôn ngữ, thu thập và phân tán, thăng , trầm, xoắn và lần lượt đã trình bày cho chúng ta một tập hợp các hình ảnh không thể đoán trước " - Li Hongbo.upon interaction with the pieces, the objects can be pulled and flexed to reveal the meticulous folding technique implemented to create the work
image still courtesy dominik mersch gallery


a wide perspective of 'flexible woman'

'flexible human', 2010
paper
66 1/4 x 18 1/4 x 11 1/4 inches (170 x 48 x 30 cm)


'flexible woman', 2010
paper
dimensions variable
You should watch a video to really see what Li’s work is all about – a static photograph does not begin to portray this mind blowing work.

No comments:

Post a Comment