XU MIAMI

Saturday, 28 September 2013

Câu chuyện hoa hoét quốc gia

Lại vào blog của Rồng Hà Lội, thấy Rồng đã post 1 câu chuyện mới, bắt nguồn từ "hoang mang" của mình.
Mà, chiều rồi thấy bẩn người quá, thục nữ nói chuyện hoa hòe hoa hoét , cần thiết nên sạch sẽ thơm tho...
....................
Ít nhất Rồng cũng trả lời cho Xu biết quan điểm của Rồng và ít nhất Xu nhận ra sự khác nhau về "kinh nghiệm sống" của Xu và Rồng, nhưng mà Rồng viết thì Xu cũng muốn trích dẫn và nói [từ ngày ăn không ngồi rồi lo nghĩ chuyện nhà nước thì nhận ra một sở thích mới của mình là chỉ trích và phản biện] ; Rồng và 1 số người hay nói rất tỉnh táo rằng "dân mình đã có được no đủ đâu mà..." tức là mà thế này thế kia, v.v...nhưng Xu thấy, dù nói vậy chứ mỗi ngày và từng giờ, một số người đã tạm no đủ rồi cũng nói chuyện tràn giang đại hải , kinh thiên động địa chuyện đau mắt đỏ tới chuyện gió có chém được ko, chứ họ cũng có làm cái gì hơn được đâu để dân mình no ấm đâu mà bây giờ nói thêm chuyện hoa hoét với áo quần thì lại không hay.

Nói chung hoa hoét vẫn là chuyện Xu ko hề trăn trở vì quốc hoa của quốc gia dù là gì thì trong lòng Xu quốc hoa cũng là sen thôi, còn như tre thì chắc là quốc cây, lúa thì là quốc sản, quốc nào cũng quý và có khi chẳng liên quan đến cuộc đời Xu, trước và sau này.


{ chụp trộm sen - Bình Thuận}

Mà, hình như trừ Xu ra thì hầu hết những người khác mà Xu "hội ý" đều yêu hoa, chủ đề chính của Xu muốn nhắc thì là quần quần áo áo nhưng sự chú ý luôn và đầu tiên của họ lại nhắm vào hoa hòe hoa hoét hơn; thật ra sẵn tiện nên chêm vào cho đủ bộ chứ Xu chỉ muốn biết áo áo quần quần là chính thôi. 

p/s: Xu thì thích hoa đồng tiền dù là ít ít thôi cũng thích, số hoa còn lại thì cả ruộng cả thửa mới khiến Xu đê mê

                                                  


No comments:

Post a Comment