XU MIAMI

Saturday, 15 June 2013

just wanna hide you from this fucking work...and make you my own

Em rất vui, cám ơn, nhưng em đau lòng lắm, 5-5 ah
Mấy hôm nay, cứ như sinh lực của em đã bị vắt kiệt đi vậy
Ko ai biết điều này cả
Như mây ngang núi
Em thẫn thờ
Trống rỗng
Em muốn lãng du ở Hà Nội
Muốn viết về Phú Quốc
Muốn cùng ai đó nhắc về Hội An
Em muốn một mình ở Huế
Muốn nhanh chóng rời khỏi Sài Gòn
Muốn đến và gắn bó mãi với đất nước em yêu nhất
M-M ah, bây giờ nhạc chuông của em là ''M''
Ngọt ngào và rất mãnh liệt
Một tình yêu phải chết

No comments:

Post a Comment