XU MIAMI

Friday, 24 August 2012

Broken...Tracy ChapmanNhạc của Tracy Chapman đôi khi trong lòng dậy sống, đôi khi lắng xuống, nhưng tất cả cảm giác đó càng khiến bản thân nhận ra xúc cảm nào cũng chỉ là vô ích nếu không thực sự "làm một điều gì đó" thiết thực hơn...

No comments:

Post a Comment