XU MIAMI

Sunday, 20 May 2012

Đi loanh quanh cho đời mỏi mệt...Con mèo trên gác xép


 
Sài Gòn - sông nước xóm nghèo


......
Clover - 14/05/2012.........
Clover - 20/05/2012

Thềm đá rêu phong - Chùa Hội Sơn, Q9 - 8/7/2012Con mèo trên gác xép

 Sài Gòn - sông nước xóm nghèo


......
Clover - 14/05/2012.........
Clover - 20/05/2012

Thềm đá rêu phong - Chùa Hội Sơn, Q9 - 8/7/2012
Ngắm hè - Vũng Tàu 22/07/2012

Vườn Trầu Đất Đỏ - Bà Rịa 21/07/2012


Đón bình minh - Vũng Tàu ngày 22/07/2012


Nắng biểnNo comments:

Post a Comment