XU MIAMI

Sunday, 18 March 2012

sáng chủ nhật như thường lệ

Người đàn ông què quặt, ngồi bên đường lộ, mặc xe cộ, mặc nắng mặc đời lênh đênh, đau đáu ngước nhìn toà nhà đang xây, trong đôi mắt đó đang nhìn thấy gì...

No comments:

Post a Comment