XU MIAMI

Sunday, 11 March 2012

After wilting - sketches
“ After wilting ”, Having a full of vitality rise after the doldrums. To extract from a short story of Vietnamese writer : “ Life emerge from death, happiness appear from difficulties  or misfortunes. In life, “Cul-de-sac” will not exist, if we ‘re able to overcome the frontiers myself. So, we must have strong power to struggle with the frontiers….. ( Mua Lac – Nguyen Khai ).


“After wilting”, đằng sau sự héo úa là một sức sống mãnh liệt vươn lên.  Trích trong truyện ngắn của một nhà văn Việt Nam: “Sự sống nảy sinh từ trong cái chết, hạnh phúc hiện hình từ trong những hy sinh, gian khổ, ở đời này không có con đường cùng, chỉ có những ranh giới, điều cốt yếu là phải có sức mạnh để bước qua những ranh giới ấy...” (Mùa lạc - Nguyễn Khải).  

Thus, I think about simple shirts or old patterns of clothes which I don’t like. Besides, I also think about the vests from men, I try to find a way that can change it. I want to wear a shirt upside down, or put on a tie which stick cloth….I’m excited about working hard, actually.., something simple overlaps and “knit” each other.., it’ different.

With me, this perhaps is a appearance behind the wilting . It’s like getting up after sleep… A new proliferation can appear..

Với tôi, có lẻ đây chính là sự nảy sinh sau khi tàn lụi, như sự thức tỉnh sau một giấc ngủ say, đằng sau sự úa tàn đó, biết đâu lại là một sự sinh sôi mới, nảy mầm, và vươn lên.


Bầu trời cũ, mặt trời cũ nhưng những đám mây sẽ khác.

Never stay the same. One life to live, so we better make the best of it. Put a smile on our face. Don’t despair. All things will be fine. All they will be well. After all, this world is not small.

Và cuộc sống cứ thế vẫn tiếp diễn với cái vẻ ngoài nhàn nhạt và lặng lẽ nhưng ẩn chứa bên trong một sức mạnh âm ỉ và mãnh liệt đến không ngờ. 


 


No comments:

Post a Comment